Kveldsro Landhandleri

 

Se også detaljkart

Kveldsro Landhandleri lå i det huset som nå har adresse Gamle Drammensvei 28. Landhandleriet ble etablert i 1915 av kjøpmann E. Eriksen. Butikken solgte kolonial- og fetevarer (smør, ost og fløte), kjøtt, kortevarer (knapper, glidelåser, trådsneller mm.), isenkram og malervarer. Huset er fra 1900.

Navnet Kveldsro kommer fra eiendommen Kveldsro som var en stor villaeiendom med strandlinje og badehus nede ved Holtekilen.

Det har vært noe uenighet om hvor Kveldsro Landhandleri lå. Noen mener den lå i Professor Kohts vei 109.


Se også Handel i Bærum

 

Kilder:

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Kveldsro Landhandleri. Bildene er tatt før 1923.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
I dette huset lå Kveldsro Landhandleri. Sett fra vest. Bildet er tatt 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Kunngjøring i Budstikka 1936