Rød sag (Røa sag)

 

 

 

Rød sag (Røa sag) var en oppgangssag som ble drevet av et vannhjul. Vann til hjulet ble tilført gjennom en renne ved siden av fossen. Det har trolig vært en demning knyttet til sagbruket.

I 1764 brant sagen med stort tap av trelast. Etter gjenoppbygging fortsatte produksjonen til 1875, da sagen ikke klarte å konkurrere med nyere sager som hadde sirkelsag.

Nedenfor fossen kan man se noen steiner som er rester etter sagen.


Kilde:

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Rød sag lå i dette området
Området ved Grinifossen 2017 Kilde: kart.1881
Grini Mølle