Ullern mølle og Kongebakken

 

 

 

Hoffsjef Severin Løvenskiold fikk bygget Ullern mølle i perioden 1865 - 1867, og den ble drevet frem til 1913. Korn ble fraktet opp fra Vækerø etter å ha vært hentet med båt fra hele Oslofjordens omland. Møllebygningen var 25 meter lang og 10 meter bred. Den hadde to etasjer over bakken og en 3 meter dyp kjeller.

Vannhjulet var 1 meter bredt og hadde en diameter på 3,5 - 4 meter.

Mølla fikk vann fra en dam lengre opp i elven. Demningen til dammen ble bygget i 1865 og var 3,5 meter høy. En renne førte vann fra toppen av demningen 80 meter langs Oslosiden av elven til mølla.
Demningen ble forankret på sidene i hardt fjell (en lavabergart, en magmagang, som var hadere enn kalk- og leirskiferen som ellers dominerer i området).
Demningen sto frem til 1950-tallet, og dammen bak var et yndet badested.

Mølla fikk strømforsyning omkring år 1900, men den ble bare brukt til belysning, ikke til å drive kvernene.

Mølleren bodde på Roligheten, huset som fortsatt står på åsryggen ovenfor mølla. Den siste mølleren, Henry Schulz, bodde på Roligheten frem til ca. 1960.

Sletta på Lysejordet (se kartet ovenfor) ble dannet da elven rant ut i havet her for 7000 år siden.

På kartet ovenfor er det angitt et område man kan finne fossiler. Dette var havbunn for ca. 450 millioner år siden. Her ligger små og store steiner med skarpe kanter. Flakene er biter av leirskifer. Dette området er blitt til som en blanding av leire og silt (veldig fin sand) som har vært vasket ut i et grunt hav. Mange små skaldyr ble begravd i slammet på havbunn. I dag finner vi fossiler i mange av steinbitene på dette stedet. Se nederste bilde.

Kongebakken
Søndag 20. februar 1881 overvar Kong Oscar den 2. et av de aller første hopprennene i
Oslo-området, i bakken som ble anlagt i fjellsiden her. Senere ble bakken kalt Kongebakken.

Det ble rapportert i Morgenbladet at kongen delte ut en 20-kroners gullmynt til de beste hopperne som var fra "Thelemarchen". Kong Oscar var den dagen gjest på Øvre Ullern gård. Den lå ved dagens Åsjordet stasjon, ca. en kilometer fra bakken.

Frem til 1980-tallet ble det jevnlig holdt barnerenn i bakken, men da var hoppkanten bygget opp med trestokker noe lengre nede i bakken enn det gamle hoppet lå. Krattskog av bjerk og hassel har senere vokst opp i bakken. Spor etter hoppkanten er fremdeles synlig nedenfor stien.


Kilder:

Opplevelser langs Lysakerelva

Fra Fossum til Jar

Natursti. 9 poster rundt Lysejordet

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Rester etter mølla 2021. Vannrenna kom inn langs elven. Foto: Knut Erik Skarning
Kartet viser hvor Ullern mølle og Kongebakken lå. Kilde: norgeskart.no
Roligheten
Her lå mølla
Her lå Kongebakken
Her lå den gamle mølledammen (demningen)
Bro der vannstanden og vannfarten måles
Her lå en vannrenne fra dammen
Sletta
Det gikk en vannrenne fra demningen ned til mølla. Denne kan vi se rester etter i dag. Se bildene nedenfor.
Kilde: Fra Fossum til Jar
Demningen ovenfor mølla. Bildet er tatt omkring 1940. Sett fra sydvest. Kilde: Oslobilder
På høyre side av elva (østsiden) gikk vannrenna fra demningen ned til mølla.
Bildet er tatt i 1928. Kilde:
Oslobilder
Maleri som viser Ullern mølle (til venstre) og bolighuset Roligheten (til høyre for midten) der mølleren bodde. Bildet er fra tidlig på 1900-tallet.
Kilde: Fra Fossum til Jar
I dette området kan man finne fossiler
Bildet viser et fossil av halepartiet til en trilobitt. Dette er funnet i skråningen syd for mølla. Se kartet ovenfor.
Kilde: Natursti. 9 poster rundt Lysejordet
Ved broen nedenfor mølla står en målestav. Her finner man også en oversikt over beregnet vannføring.

Foto: Knut Erik Skarning