Tilbake til startsiden

Myraplassen

Se også detaljkart

Myraplassen, også kalt Myra og Tranbærmyra, lå under Stabekk Skog. Plassen hørte til Bærums Verk (som eide en del av Stabekk skog der plassen lå) til 1916. Da ble den kjøpt av Bærum kommune som tomt for oppføring av Stabekk kommunale høyere almenskole som ble innviet i 1923 og som senere het Stabekk gymnas og Stabekk videregående skole.

Det fortelles at en gang baron Harald Wedel-Jarlsberg (eier av Bærums Verk) kom kjørende forbi Myraplassen etter en utenlandsreise, så han noen grå ustelte hus og sa til kusken: "Dette var da noen stygge hus, slikt ser man aldri i utlandet". "Ja, de er nok Deres de husene" svarte kusken. Det varte ikke lenge før husene ble satt i stand.

Hovedbygningen på Myraplassen ligger fortsatt (2018) foran Stabekk videregående skole og er godt vedlikeholdt.

Myra jernbanestasjon som lå i nærheten av plassen, ble åpnet i 1931 og nedlagt i 1978. 


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.
 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

 

 

 

Myraplassen 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning