Strand restaurant

 

Se også detaljkart

Advokat Henrik Homan kjøpte gården Store Stabekk i 1874 og solgte, samme dag som han kjøpte den, det meste av gården til gartner Peter Lorange. Homan beholdt imidlertid husmannsplassen Strandbakken, som skal ha ligget nordøst for restauranten vi ser i dag, og eiendommen som ble til AS Strand. Henrik Homan startet for øvrig, sammen med sin bror, utbyggingen av Homansbyen i Oslo. 

Homan bygget seg en sommerbolig på Strand. Denne ble i begynnelsen av 1920-årene ombygget av hans sønnesønn, og eiendommen ble leid ut til ingeniør Martin Olsen Schøyen, innehaveren av Schøyens Bilcentraler. Bygningen ble til slutt til den restauranten vi ser i dag.

I 1922, under Forbudstiden (1916 – 1927) da det var forbudt å omsette brennevin i Norge, ble det avslørt at badehuset på eiendommen ble brukt som lager for sprit som var levert av smuglerbåter på fjorden. Strand lå forholdsvis isolert til, men en dag hadde noen gutter observert mistenkelig mye biltrafikk ned mot husene, og de hadde funnet en masse kanner i båthuset. Da politiet slo til, ble det funnet 2730 ti-liters kanner med sprit, 113 kasser brennevin og portvin, 12 888 sigaretter, tre halve kasser sigarer og tre revolvere. Det kom frem at Martin Olsen Schøyen (se ovenfor) trolig kjente til det som foregikk, men han ble ikke dømt.

Bærum kommunestyre (herredsstyre) vedtok enstemmig å kjøpe eiendommen Strand i 1923. Det er vanskelig å si om dette kjøpet hadde noe med smuglingen å gjøre, men kommunen ønske uansett å eie stedet for å kunne gi folk lettere adgang til sjøen. Strand ble kjøpt for inntekter av driften av kinoer i Bærum. Strand og kinodriften hadde felles styre frem til 1938.
Hovedbygningen ble nå på- og ombygd, og den fikk en stor terrasse med utsikt mot sjøen.

Samlet areal på eiendommen var på den tiden 56 dekar (mål), med over 200 meter strandlinje. Store deler av eiendommens skogareal opp mot Drammensveien ble fradelt og solgt i
1920-årene.

Bærum kommune utviklet stedet til Strand restaurant og Strandparken, også kalt Stabekkstranden. Det ble bygget badehus og anlagt småbåthavn langs stranden.
Området ble et populært badested, men på 1930-tallet begynte vannet å bli svært forurenset av kloakk. Folk ville ikke benytte badet lenger, og kommunen etablerte i stedet badestrand på Torvøya. Stupetårn og badehus fra 1920-årene er nå borte.

Parken har flere skulpturer av Joseph Grimeland. En del nisse- og dyreskulpturer, som Homan satte opp, er nå borte.
I parken var det et friluftsteater som kunne brukes til forestillinger av ulike slag.
Bautasteinen nær restauranten er omtalt ved bildet ovenfor.

Kommunen eier fortsatt (2017) stedet.

Fra 1962 hold ungdomsklubben Teenageklubben til i Strand restaurant. Klubben hadde vært i Festsalen på Stabekk fra 1958. På Strand var det dans hver tirsdag, the Vanguards spilte, og det var fullt hus.
Siden 2010 har restauranten blitt drevet av kokkene Tom Victor Gausdal og Stian Floer sammen med kokkekollektivet Lava Oslo. I forbindelse med åpningen i 2010 ble restauranten pusset opp.

Vaktmesterboligen er fra slutten av 1800-tallet. Se bildet ovenfor. Denne er bygget med synlig lafting som var tidstypisk. Vi ser en av Homanns karakteristiske dyrefigurer på veggen. Se bildet.
Lager- og verkstedbygningen er fra første del av 1900-tallet.

Stedet har hatt fergekai for lokalfergene "Bærum I" og "Bærum II". Dessuten gikk fergen "Torvøya" i rute fra Strand, via Sarbuvollen til Torvøya.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Mer om Parker og hager: Se Rik på historie. Gå til s. 104.

Kilder:

Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 57

Lokalhistoriewiki (Om Store Stabekk)

Lokalhistoriewiki (Om Strand restaurant)

Wikipedia (Om Strand Restaurant)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Strand Restaurant

SEFRAK-registeret

Fagerstrand vel 1935 - 1985

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

Slik ser Strand restaurant ut i dag (2018). Sett fra syd. Til venstre ser vi "Mor og barn", en av skulpturene til Joseph Grimeland og som står i parken ved huset. Foto: Knut Erik Skarning
Dette er scenen som hørte til Strandparken. Her ble det spilt teater. Scenen brukes nå (2018) på 17. mai. Foto: Knut Erik Skarning
Strand restaurant 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser vaktmesterboligen til høyre. Huset til venstre er en lager- og verkstedbygning som hører til Strand Båtforening.
Til høyre ser vi dyrefiguren som står over vinduet på vaktmesterboligen. Foto: Knut Erik Skarning
Strand restaurant 1923. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Bautasteinen av rød granitt nær restauranten kan ha blitt satt opp til Homans 50-årsdag 2. mai 1924. Noen mener den ble satt opp til
60- eller 70-årsdagen hans. Noen mener også den ble satt opp til ære for hans sønnesønn som også het Henrik.
Runeteksten betyr: "Staar til Dovre falder" og (nederst) "Henrik Homan satte stenen".
Man må sette sammen tekst fra alle fire sider av steinen for å få disse setningene. Se tegningen nedenfor.
Bildene er tatt av Knut Erik Skarning i 2018. Teningen av steinen nedenfor er hentet fra

Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 57

Arkitekt Ivar Næss laget denne tegningen da Bærum kommune skulle bygge om stedet i 1923. Det ble ikke helt slik. Kilde: Bærum bibliotek

Henrik Homan.
Kilde: Disen, Ole H. P. (2017). Strands hemmeligheter. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 57