Tilbake til startsiden

Andenæsgruppen/Andenæs eiendom

 

 

 

Andenæsgruppen holder til i Hamangskogen 60 og er en samlebetegnelse på Andenæsfamiliens samlede økonomiske engasjement. Bedriften har sin opprinnelse i rørleggervirksomheten til Erling Rye Andenæs. Den ble startet i Oslo 1939, med avdeling på Bekkestua fra 1946. Den leide først lokaler hos Klaus Lefdal, men reiste eget forretningsbygg med rørleggerforretning og kontorer i Gamle Ringeriksvei 31, Andenæsgården på Bekkestua, i 1958 (1960?).

Andenæs førte opp en rekke bygg i Oslo og Bærum fra 1950-årene.

Bedriften ekspanderte kraftig på 1970-tallet, da sønnene Kjell, Mads og Tor Andenæs kom inn. Rørleggervirksomheten ble solgt i 1979. Eiendomsdriften ble samlet i Andenæs Eiendom i 1981, mens Tor Andenæs AS utviklet en rekke byggeprosjekter i Norge og utlandet.

Kjente bygg i Asker og Bærum som Andenæsgruppen har stått bak er Løkketangen Senter (1979), Andenæsgården i Sandvika (1968), Sameiet Agneslund i Sandvika (1983), Bærumsveien 205 – 207 på Bekkestua (1995), Holmen skole (1980), Norconsultbygget i Sandvika vest (1993), og Strandveien 4 på Lysaker. Strandveien 4 ble Andenæsgruppens hovedkontor i 1981.

I dag (2019) driver Andenæs Eiendom, som nå eies av Kjell Andenæs og hans tre barn, med utvikling og drift av egen eiendom i Oslo og Bærum med spesielt fokus på Sandvika.

Mer om bedriften
Andenæs eiendom skriver (2019) om sin historie på bedriftens hjemmeside:

"I 1939, 29 år gammel, startet Erling Rye Andenæs rørleggerbedrift i Oslo med 3 500 kroner i startkapital. Erling reiste til sjøs som 15 åring. Han mønstret av i USA og arbeidet der på sin fars farm i Dakota, og planla å bli i USA som farmer. Da han kom tilbake til Norge for å søke innvandringstillatelse fikk han avslag fordi han hadde arbeidet i USA uten tillatelse. Erling utdannet seg i stedet innen rørleggerfaget, først som læregutt i Oslo, så i Tyskland (1935 - 1937), hvor han ble ingeniør i varme og sanitær.

Etter hvert startet han utvikling og utbygging av fast eiendom. Lav lånerente og en noe høyere inflasjon, gjorde at det ble lukrativt med fast eiendom. Det ble gjort mange tomtekjøp
på 1950- og 1960-tallet med tanke på langsiktig utvikling. Byggingen sto han for selv, som entreprenør og selvfølgelig som rørlegger.

På 1970 tallet kom Erlings tre sønner, Kjell, Tor og Mads med i familiebedriften, og i 1971 ble entreprenørselskapet Tor Andenæs startet. På slutten av 1970-tallet var det entreprenørvirksomheten som dominerte, og rørleggerbedriften ble solgt i 1979.

Andenæsgruppen ble stiftet og ekspanderte kraftig på 1980-tallet og investerte i mange typer virksomheter, blant annet utvikling av fast eiendom (også i USA), helikoptertransport, seismisk virksomhet, datavirksomhet, forsikring og finans.

Av store ombyggingsprosjekter Tor Andenæs AS sto for kan nevnes Schaus Bryggeri, Fortuna Bryggeri i Fredensborgveien 24/26 og Oslo Havnelager.

Kjell og Tor kjøpte det vesentlige av aksjene i Oslo Havnelager, en av Oslos mest markante praktbygninger. Det var bygget som et 10 etasjers lagerbygg under og etter første verdenskrig (1914 - 1918). Da det ble overtatt, var det "slitent" og grått med fremtiden bak seg, men for dyrt å rive. De malte det rosa og gjorde det om til et fasjonabelt 40.000 m2 kontorbygg.

I 1985 ble Tor Andenæs AS børsnotert med det formål å skape et godt utgangspunkt for videre satsing i eiendomsmarkedet. Etter emisjonen ble Andenæsfamiliens eierandel i underkant av
50 %. Selskapet skiftet navn til Avantor i 1990 og var helt utenfor familiens eie fra begynnelsen av 1990-tallet."


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Andenæs Eiendom

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Andenæsgruppen holder til i denne bygningen, Hamang Kontorsenter. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Kilde: kart.1881