Tilbake til startsiden

Apoteket i Bærum ble grunnlagt i 1894 av Ingolf Sell som var apoteker ved Rikshospitalet. Han bygget i 1896 en stor toetasjes trebygning med en vakker hage foran. Det var apotek i første og leiligheter i andre etasje. Ved siden av apoteket drev Sell en dropsfabrikk, og han hadde en kjemisk forretning i kjelleren. Apoteker Sell sluttet i 1901 for å overta apoteket Orion i Kristiania.

Apotekbygningen var typisk for 1890-tallets byggeskikk blant det gode borgerskap, med tårn, spir, store vinduer og flott trearbeid.

I uthusbygningen til Apoteket, Langleiken, var det stall og ut mot gaten spisested. Senere kom manufakturforretning og forretningen Hus og hage.

I 1934 ble apoteket kjøpt av Kr. Larsen. Apoteket skiftet i 1939 navn til Sandvika Apotek.

Nederst i disken på apoteket var det en skuff med anislakris, det billigste godteri som var å få i Sandvika. Mange barn hadde glede av den skuffen.

Apoteket ble nedlagt og bygningen revet i 1969 forbindelse med utbyggingen i Sandvika i
1970-årene. Apoteket flyttet da til Ringstadgården (Se fjerde bilde ovenfra under Løkketangen).


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Bærum bibliotek

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

 

Ovenfor: Apoteket 1960. Sett fra nordvest. Vi ser litt av apotekets uthusbygning til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek

Til venstre: Interiør fra apoteket 1966.
Kilde: Bærum bibliotek

Nedenfor: Interiør fra apoteket 1966.
Kilde: Bærum bibliotek

Apoteket i Sandvika

Langleiken, uthusbygningen til apoteket, 1963. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser litt av apoteket helt til venstre. Sett fra nord, fra jernbanestasjonen. Vi ser også Drosjeholdeplassen. Midt i bildet ser vi Nafstadgården og til høyre Ekornrudgården. Bildet er tatt i 1917. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Vi ser apoteket til høyre og jernbanestasjonen til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 1900. Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Ingolf Sell, grunnleggeren av apoteket. Bildet er tatt i år 1900.
Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart
Apoteket lå der personen på bildet går, foran det som er Helgerudgården i dag (2019). Foto: Knut Erik Skarning