Tilbake til startsiden


Rett ved Rådhuset, foran restauranten Caspar, ligger "Arnold Haukelandspunkt" fra 2007.
Herfra kan man se "Arnold Haukelands plass foran Kulturhuset, fontenen "Elementene" (1964) i rådhusets borggård, "Friheten" (rytterstatuen) nord for Rådhuset, "Solskulptur" (1970) ved Høvikodden og
bevegelsesskulpturen "Røde diagonaler" (1973) foran Tinghuset.

Her kan man se Arnold Haukelands utvikling som kunstner fra den figurative rytterstatuen "Friheten", som var hans første offisielle oppdrag, til Fontenen "Elementene", som var det første eksempelet på abstrakt skulptur i offentlig utsmykning i Norge. I "Røde diagonaler er han inspirert av kinetikk - bevegelig kunst. "Solskulptur" på Høvikodden er inspirert av minimalisme som var en ny trend i 1960-tallets skulptur.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune: Oppdag Sandvika

 

 

 

 

 

 

  

"Arnold Haukelandspunkt".
Foto: Knut Erik Skarning

"Arnold Haukelandspunkt"

"Arnold Haukelands plass" ved Kulturhuset midt i bildet ovenfor, fontenen "Elementene" til høyre og "Friheten" (rytterstatuen) nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning
"Solskulptur" til høyre og "Røde diagonaler" nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning
Byste av rådmann Halmrast, som Arnold Haukelandspunkt også peker mot, ligger inne i Rådhuset, og er ikke tilgjengelig for allmenheten.