Tilbake til startsiden

i 2009 åpnet Artista Café og Galleri i et nyoppusset gult hus, også kalt Lotushuset, på Kadettangen. Adressen er Kadettangen 18. Her hadde tidligere veivesenet hatt sine kontorer.

De som sto bak bedriften var mor Aud Egedal og hennes tre døtre Sidsel Egedal, Hege de Groot og Eva Noer. De vant en konkurranse om hva huset skulle brukes til.

Ved innvielsen var det utstilling med verker av Lisa Wulff og Laila S. Thoresen. Sidsel Egedal og døtrene planla å invitere nye kunstnere hver måned.

Cafeen har vært godt besøkt av blant annet båtfolk, badegjester og pensjonister som har ønsket å spise, men salget av kunst har ikke alltid vært like stort.

Torsdag 10. februar 2022 vedtok hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i kommunen å etablere en prøveordning med ungdomshus der kaféen Artista ligger. Ungdommen har lenge savnet et sted å være i Sandvika, og nå får de endelig en møteplass på Kadettangen 18. Tilbudet på kveldstid blir utviklet på ungdommens premisser med sosiale arrangementer, aktiviteter og spilltilbud. Samtidig vil det fortsatt være kafétilbud på dagtid for alle i Sandvika, slik det er i dag.
Mange hadde innvendinger til at Cafeen ikke lenger skulle være spisested "på heltid".

Fra 1. april 2022 overtok Høl i CV-en driften av kaféen. Høl i CV-en er et tilbud til mennesker i Bærum med rusproblemer og psykiske lidelser. Gjennom mange år med utfordringer har de fått store «hull i cv-en» og vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange av deltagerne har tatt en master i baristakurs, og kan lage kaffedrikker av høy kvalitet. De planlegger å servere ulike typer kaffe, både kalde og varme retter. Matrettene vil bli utarbeidet i samarbeid med kokken ved Binna Kafé. Høl i CV-en har også en foodtruck (matvogn), som i tillegg til ordinær åpningstid, vil kunne tilby baristakaffe  og muligens enkel servering.

Utenfor huset skal det etableres en frivegg for gatekunst i tråd med gatekunstplanen kommunen har vedtatt.


Kilder:

Sandvikaby.no

Budstikka 27. juni 2009

Budstikka 25. juni 2009

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Foran til venstre ser vi Artista Café og Galleri 2022. Sett fra vest. Kilde: Google Maps

Artista Café og Galleri