Tilbake til startsiden

Asker og Bærum Taxi har sin opprinnelse i Bærum Drosjeeierforening, som ble etablert i Sandvika i 1922 av 20 drosjeeiere med Ole Aamodt som formann. Han hadde drevet med offentlig hesteskyssbefordring siden 1911, og brakte den første drosjebilen til Bærum i 1915.

Bilholdeplassen i Sandvika lå mellom Bjerkåsgården og Ringigården, der krysset mellom Kinoveien og Rådmann Halmrasts vei ligger i dag.

Det har også vært en drosjeholdeplass ved jernbanestasjonen og ved Rådhuset.

Drosjetransport startet som en fri næring, og det ble behov for å regulere forholdene slik at det kunne bli et levebrød for den enkelte. Lensmannen delte ut de første drosjebevillingene.

De første offentlige holdeplassene som ble godkjent i Bærum, var Sandvika, Høvik, Stabekk og Lysaker.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Taxiholdeplassen lå her. Til venstre ser vi Rådmann Halmrasts vei. Til høyre går Kinoveien ned. Den hvite bygningen er Ringigården. Foto: Knut Erik Skarning

Asker og Bærum Taxi

Taxiholdeplassen 1920. Bildet er tatt på samme sted som bildet ovenfor dette. Bak til venstre ser vi middelskolen, "Rønna". Det grå huset til høyre er Ringigården.
Kilde: Lokalhistoriewiki