Tilbake til startsiden
Boplassen er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Boplass

Bjørnegårdsstua ble fradelt Bjørnegård i 1886.

Bjørnegårdsstua lå i Industriveien 2.

I dette området slo flere kunstnere seg ned.  Smed Harald Hansen, som bodde i huset vi ser rett bak Bjørnegårdsstua på bildet ovenfor, leide ut Bjørnegårdsstua til Gerhard Munthe og hans unge frue Sigrun. De to giftet seg i 1886, høsten etter "Fleskumsommeren", og flyttet da til Bjørnegårdsstua. På samme tid bodde Erik og Sofie Werenskiold på naboeiendommen Birkeheim, som i dag har adresse Elias Smiths vei 27.
"Fleskumsommeren" var navn på en periode da en del malere var sammen på Fleskum. De innledet nyromantikken i norsk malerkunst.

Jørgen Christian Kanitz, som grunnla Asker og Bærums Budstikke, bodde også en periode i Bjørnegårdsstua.

Senere ble Harald Hansens hus overtatt av Sandvika Mandskor og ble kalt Sangerhuset.

Bjørnegårdsstua ble revet 1986.


Kilder:

ISSUU Bæringen 8. oktober 2015

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Bærumskart

 

 

Boplassen lå til venstre på bildet, foran den store haugen. Bidet er tatt i 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning