Detaljkart for området vest for Sandvika sentrum

Portnerstuen lå her
Glasshuset på Jong
Fagerhøy
Søndre Jong
Kjørbokollen
Rettersted lå her
Inforama
Jernholmene
Kampebråten Kalkfabrikk kan ha ligget her
Thon Hotel Oslofjord
Kampebråtan husmannsplass lå her
Jong skole
Kilde: norgeskart.no
Kjørbo stålovn lå her. (Usikker plassering)
Boplass
Bestemorskogen
Sandvika kino. Kino 1. ODEON
Bærum kulturhus
Kommunegården
Norconsult, Saga, Hydro Olje & Energi og REC
Norconsult
Kjørbo
Rigmor og
Rigfar
Asker og Bærum
politidistrikt
Norconsult
Sandvika Storsenter
Jernholmene
Juterudstua
Nordre Hesthagan
Snippen lå her
Slependdalen (Remsa) lå her
Et rettersted lå i dette området
Søndre Hesthagan
Potetkjelleren på Kjørbo lå her
Vestre
Hesthagan
Låven til Kjørbo
Her lå en Granbakken hoppbakke.
Her lå en Stubberudbakken hoppbakke
Asplan Viak AS
Samvirkelaget
Arbeiderbolig for kalkfabrikken lå her
Kampebråten Kalkfabrikk kan også ha ligget her
Slependen holdeplass
Malerstua. Postkontor lå her.
Her lå Slependen stasjon opprinnelig
Her lå Slependen stasjon fra 1959 til 1993
Badehus
Jongsbakken lå her
DEFA-bygningen