Detaljkart. Gamle Sandvika 1
Kartet nedenfor viser Sandvika i 1920 - 1930.
Kilde: Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant