Tilbake til startsiden

Huset i Elias Smiths vei 31 er bygget i funkisstil. Dette var Sandvikas eneste overnattingssted fra det ble tatt i bruk i 1960 til Hotell Sheraton, nå Thon Hotel Oslofjord, kom på 1980-tallet.

Et bilverksted og Birkheim bensinstasjon, som drev til 1982, lå her.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilde:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Vi ser Elias Smiths vei 31 til venstre, da det var bensinstasjon og bilverksted der. Bildet er fra 1981. Birkheim ser vi midt i bildet. Kilde: Bærum bibliotek

Overnatting
Elias Smiths vei 31

Elias Smiths vei 31 da det også var overnatting der. Vi ser Harald Hansens smie til venstre. Den ble bygget i 1886 og revet i 1981. Kilde: Saers, Michael. (1986). Selskabet for Sandvikens Vel gjennom 90 år. Selskabet for Sandvikens Vel
Overnatting, bilverksted og bensinstasjon. Elias Smiths vei 31.
Elias Smiths vei 31 i 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning