Tilbake til startsiden
Gravrøysen er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Gravrøys 1

Dette har vært en klart markert, steinblandet rundrøys med diameteren ca. 8 m og høyde
ca. 0.4 m. Røysen besto av hodestore stein og mer kantete større steiner. I dag (2019) er det vanskelig å finne rester av røysen.

Gravrøysen var fra jernalder (500 fvt. – 1050 evt.).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilde:

Kulturminnesøk

 

Midt i bildet, i bakken opp til det snedekkede platået, lå en gravrøys. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning