Tilbake til startsiden

Dette er en uklart markert rundaktig røys av rundkamp fra bronsealder (1800 fvt. – 500 fvt.) eller jernalder (500 fvt. – 1050 evt.).

Kanten er utflytende. En del stein er tatt til ildsteder for kaffekoking. Steinene er delvis dekket med gresstorv. Diameteren er ca. 10 m, høyden er ca. 0,2 m.

Det er vanskelig å finne gravrøysen i dag (2019).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

Gravrøysen er merket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Gravrøys

I dette området ligger en gravrøys. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning