Tilbake til startsiden

Hamang Sag og Høvleri var en bedrift som ble etablert i 1916 på et utleid område på flaten sørvest for Hamang Papirfabrikk. Den var i drift til noen år etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Virksomheten drev skjæring og høvling og hadde utsalg av trelast. Arbeidsstyrken varierte en del.

Bygningene ble revet da E16 (den gang E68) ble anlagt mellom Sandvika og Hønefoss.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Hamang Sag og Høvleri