Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

Havnekontoret
Havnekontoret lå i et hus med adresse Kadettangen 24 på Kadettangen. Det ble oppført i 1858 som administrasjonsbygning for Christiania og Omegns Dampskibsselskab. I 1862 gikk selskapet konkurs, og eiendommen ble solgt.

I 1885 ble Bærums Skiklub startet i huset. Da het huset Lillehagens materialverksted.

Bærum kommune kjøpte Kadettangen i 1911, og tok huset i bruk som havnekontor. Lenge bodde havneinspektøren også her.

Siden 1970 er huset blitt brukt av blant annet Akutthjelpen, Storbandfestivalen og Frivillighetssentralen. Fra 2007 til i dag (2019) har Utekontakten hold til her.

Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Månedens Kulturminne

Sars, Michael. (1985). Bærum skiklub 1885 - 1985. Bærum skiklub

 

Det mekaniske verkstedet til Bærum Kommune
Det mekaniske verkstedet til Bærum Kommune holdt til i en murbygning ca. 50 meter vest for Havnekontoret. Snekkerverkstedet og lagret lå i brakker.
De ansatte ved verkstedet var også brannmenn som rykket ut ved brann.


Norsk cementfabrikk (Norsk Cementvarefabrikk)
Omkring 1908 lå Norsk cementfabrikk (Norsk Cementvarefabrikk) på Kadettangen, omtrent på samme sted som Det mekaniske verkstedet til Bærum Kommune senere ble plassert. Sementfabrikken var i drift bare en kort tid.


I dag (2019) er det vanskelig å se spor etter verkstedet og fabrikken.


Kilde:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet


 

 

 

 

 

  

Oversiktsbilde fra Sandvika 1961. Sett fra syd. Havnekontoret lå i det lille hvite huset rett bak idrettsbanen. Kilde: Prospektkort.
Se også Detaljkart
I dette huset lå Havnekontoret. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning 2019

Havnekontoret (Havnefogdens kontor)
Det mekaniske verkstedet til Bærum Kommune og Norsk cementfabrikk

Havnekontoret 1920. Kilde: Bærum bibliotek