Tilbake til startsiden

Hydro Olje & Energi var et forretningsområde i Norsk Hydro ASA, med hovedkontor i Kjørboveien 33. Hydro var en av verdens største produsenter av olje og gass til havs, og har senere hatt en fremtredende rolle i utvikling av vindkraft og produksjon av hydrogen til energiformål.

Selskapet overtok eiendommen på Kjørbo i forbindelse med oppkjøpet av oljeselskapet Saga Petroleum i 1999. Etter overtakelsen sto Hydro Olje & Energi som operatør ansvarlig for en tredel av Norges samlede oljeproduksjon.

Høsten 2001 ble virksomheten i Norge delt i to: Drift og Utvinning ledet fra Bergen, og Leting og Utvikling ledet fra Kjørbo. Hydros enheter for prosjektgjennomføring, kraftproduksjon, analyse- og handelsvirksomhet med kraft, olje og gass, samt utvikling av engasjementene innen alternative energiformer som vind, sol og bølgekraft, var også lokalisert på Kjørbo.

I 2004 ble eiendommen på Kjørbo solgt, og er fra 2006 eid av Entra Eiendom AS.

I 2007 ble Hydros olje- og gassvirksomhet fusjonert med Statoil under navnet StatoilHydro ASA. Tidligere Hydroansatte innen forretningsområdet energi ble værende på Kjørbo til 2009, da alle Hydros ansatte i Oslo-området ble samlet på Vækerø. I oktober 2009 skiftet StatoilHydro navn til Statoil, i dag Equinor.

Hydro Olje & Energi hadde på det meste over 1000 ansatte på Kjørbo.

Anlegget på Kjørbo ble fra 2009 politihus for Asker og Bærum.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
I disse bygningene har Hydro Olje & Energi og senere Politiet i Asker og Bærum holdt til. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Hydro Olje & Energi