Tilbake til startsiden

Jong kalkbruk (Jong kalbrenneri) lå rett nord for Slependen Kalkfabrikk. Den lå i Tanumveien 2, der det nå ligger en Kiwi-butikk.

Dette var en kalkovn som hørte til Vestre Jong. Ovnen skal først ha ligget på vestsiden av Tanumveien, men ble senere flyttet.

Ovnen ble etablert med syv ansatte av Lars Jong i 1875. Steinkull ble brukt som brensel.
Ovnen lå ved høyden Krokhaugen som er kollen med bolighus vi ser like ved. Fra denne høyden ble kalk og brennmateriale tippet opp i ovnen. Det lå lenge rester etter trallegangen her.

Ovnen skal ha vært ganske stor og kan ha lignet ovnen ved Grini Kalkbrug.

I 1875 bodde John Johnsen på Krokhaugen. Han var kalksteinsbryter på Jong kalkbruk.
Da Slependen Kalkfabrikk ble etablert i 1914, flyttet man den gamle vekta fra Jong kalkbruk dit. Se detaljkart

Kalkovnen ble revet før 1931.

Se også: Generelt om kalkbrenning

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Kittelsen, Kjell H.: Om freding av kalkovner på Borøya og litt om de første industrikalkovner. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Kalkbrenneriet lå der Kiwi Slependen ligger i dag. Til venstre ser vi Krokhaugen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Jong kalkbrenneri