Tilbake til startsiden

Kunnskapssenteret har adresse Otto Sverdrups Plass 4. Kunnskapssenteret i Sandvika er et kurs- og konferansesenter med fokus på opplæring og kunnskapsformidling. Her kan man leie lokaler til slike formål. Kunnskapssenteret har nå (2019) også lokaler i det som tidligere var Politihuset.

OsloMet. Avdeling Sandvika
OsloMet. Avdeling Sandvika ligger (2019) i Kunnskapssenteret.

OsloMet - storbyuniversitetet ble grunnlagt som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2011, da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen. I januar fikk institusjonen status som universitet. Det er avdelinger i Oslo, Sandvika og på Kjeller.

Utdanningen er et samarbeid mellom Bærum kommune og OsloMet.
Studietilbudet ved Kunnskapssenteret i Sandvika startet i 2014.
OsloMet er det eneste tilbudet om høyere utdanning i Asker og Bærum.

Leieavtale mellom Bærum kommune, Entra og OsloMet gjelder til 31. juli 2021. OsloMet har varslet (2019) at de ikke vil forlenge avtalen.

Ca. 500 studenter studerer ved avdelingen i Sandvika.

Opptak av studenter i Sandvika høsten 2018 på ulike fag er vist nedenfor:
Vernepleie (50 plasser)
Praktisk pedagogisk utdanning (30 plasser)
Sykepleie (30 plasser)

Bærum kulturskole
Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Den har hovedbase i Kunnskapssenteret i Sandvika. Skolen ble etablert på Sjøholmen i 1970, og ble flyttet til Sandvika i 2014. I 2017 skiftet skolen navn fra musikk- og kulturskole til Kulturskole, men tilbudet er det samme. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveldstid.

skolens hjemmeside (2019) står følgende:
"Hos oss kan du lærer å spille et instrument, lære å tegne og male, eller du kan utvikle dine ferdigheter i dans.

Skolen har tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans og har plass til ca. 1900 elever.

Oppdraget vårt er å gi barn og unge et godt undervisningstilbud til glede og utvikling for den enkelte, men også mulighet for å kvalifisere seg for videregående opplæring og høyere utdanning innen kunstfag. Mye av skolens musikkundervisning foregår individuelt eller i små grupper.

Skolen har en stor stab av profesjonelle og kompetente lærere som gir god veiledning, både i valg av instrument/fagtilbud og i hvordan man kan utvikle seg best mulig.

Billedkunstundervisningen foregår i grupper i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, mens dans er et talenttilbud i samarbeid med de private dansestudioene i Bærum. En stor del av musikkopplæringen foregår i grunnskolens lokaler over hele Bærum.

Vi har et nært samarbeid med alle skolekorpsene og strykeorkestrene i Bærum, og mange av deres elever får sin instrumentopplæring hos oss.

I tillegg til undervisningen arrangerer vi mer enn 300 konserter og utstillinger hvert år. Vi tar på oss små og store spilleoppdrag for bedrifter, institusjoner og lag/foreninger."


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om OsloMet)

Lokalhistoriewiki (Om Bærum kulturskole)

Kunnskapssenteret

Khrono

Bærum kulturskole

 

 

 

 

 

  

Vi ser Kunnskapssenteret midt i bildet. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Kunnskapssenteret og Bærum kulturskole