Tilbake til startsiden

Hamang papirfabrikk kjøpte Kjørbotangen. Der reiste ingeniør Nilsen et limkokeri, med finansiell støtte fra familien Lyche på papirfabrikken, for å forsyne fabrikken med lim kokt av bein fra slakteriene. Det luktet fælt.

Kokeriet brant ned i 1927, og virksomheten ble ført videre i Oslo. Eivind Lyche bygget stall for galopphestene sine på branntomten. Hvor lenge stallen sto der, vet man ikke, men fra 1988 holdt Handelshøyskolen BI til på Limtomten. Da BI flyttet til Nydalen i Oslo i 2005, overtok Sandvika videregående skole lokalene etter omfattende ombygging.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Ditt Vel nr. 2 2010

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Vi ser Nilsens limfabrikk, Limkokeriet, til venstre. Bildet er tatt i 1920.
Kilde: Bærum bibliotek

Nilsens Limfabrikk