Tilbake til startsiden

Løkkehaven
Parkanlegget har en flott beliggenhet langs Sandvikselven, midt i et gammelt kulturvernområde med ulike aktiviteter i bygningene rundt. Tre gamle hus, som tidligere sto andre steder i Sandvika, er gjenreist her. Her ligger også den berømte Løkke bro som ble foreviget av maleren Claude Monet. Gjennom parken går en turvei med forbindelse sydover til Løkketangen elvepark og vestover over Sandvikselven og videre mot Kjørbotangen park. Sjakkspillskulpturen er laget av Bærumskunstneren Sverre Hoel.

Kjørbotangen park
Kjørbotangen park har mange feilaktig kalt Limtomta. Parken ble åpnet som park- og friluftsområde i 1994 på det flate landet som dannes av Sandvikselvens store slyng.

Parken har lekeplass og en egen hundeluftegård.

Løkketangen elvepark
Dette er en hyggelig park ved Sandvikselven med flotte og solrike sitteplasser, og der turstien slynger seg under gamle lønnetrær. Skulpturer og buskbeplantinger, samt nærkontakten med elven, gjør parken til en liten perle i Sandvika.


Mer om Parker og hager: Se Rik på historie. Gå til s. 104.


Kilder:

Bærum kommune (Om Løkkehaven park)

Bærum kommune (Om Kjørbotangen park)

Bærum kommune (Om løkketangen elvepark)

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Kjørbotangen park.
Kilde: Bærum kommune
Løkkehaven.
Vi ser Sjakkspillskulpturen.
Kilde:
Bærum kommune

Parkene ved Løkke

Løkketangen elvepark. Kilde: Bærum kommune
Se også Detaljkart