Tilbake til startsiden

Pinsekirken i Bærum, tidligere Sandvika bedehus og Sandvika kirke, ligger i Elias Smiths vei 13.

I 1890 ga Elise Brodtkorb på Kjørbo midler til et forsamlingslokale i Sandvika. Året etter sto Sandvika bedehus ferdig i sveitserstil. Arkitekt kan ha vært Olaf Boye.

Huset var på den tiden menighetshus for Tanum menighet. Middelalderkirken på Tanum var Sandvikas sognekirke.

I 1904 skjenket Elise Brodtkorb huset til den lokale befolkning, det vil si Den norske kirke. Vilkåret var at det ikke skulle avholdes politiske møter i lokalet. Møter med dans eller dramatiske forestillinger var heller ikke tillatt.

I 1921 var det stor oppussing av lokalet. Da fikk huset status som kapell, og bygningen ble innviet til kirkelig bruk. Ved denne anledning forærte misjonsforeningen i Bærum en kirkeklokke med innskriften "Land, land, land, hør Herrens ord".

Altertavlen fra 1941 er malt av Mimi Falsen.

I tiden 1954–1969 drev Emil Nitter og diverse medarbeidere en ungdomsklubb, 15/20-klubben, i lokalet med en ukentlig oppslutning på 50-100 ungdommer.

Da Helgerud kirke ble tatt i bruk i 1982, ble Sandvika bedehus overtatt av pinsekirken i Bærum. Kirken fikk raskt kallenavnet Pinsekirken, men først i 1996 skiftet menigheten offisielt navn til Pinsekirken i Bærum.
I 2013 tok Pinsekirken i bruk et eget senter, PK-senteret, rett over veien for kirken, som konferanse- og møtelokale. Dette ble senere revet for å gi plass til forretnings- og kontorbygg.

I dag (2019) har Pinsemenigheten søndagsgudstjenester i Bærum kulturhus.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Pinsekirken i Bærum)

Lokalhistoriewiki (Om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige)

Wikipedia

Pinsekirken Sandvika

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

  

Sandvika kirke 1970. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Pinsekirken 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Pinsekirken i Bærum, tidligere Sandvika bedehus og Sandvika kirke

Sandvika menighetshus 1915. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Bærum Kristelige Ungdomsforening foran Sandvika menighetshus 1904.
Kilde: Bærum bibliotek