Tilbake til startsiden


Sandvika Samvirkelag var en kolonialforretning ved Rønne elv. Forretningen ble først etablert som Sandviken Kooperative Selskap i kjøpmann G.H. Østbys gård på Løkketangen i 1908. Se egen omtale av G.H. Østby.

Forretningen solgte kolonial-, mel- og fetevarer, kjøtt, flesk og pølsevarer, hermetikk og frukt.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Sandvika Samvirkelag 1960 (nederst i bildet). Vi ser Løkke bak. Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika Samvirkelag lå der drosjene står. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Sandvika Samvirkelag

Sandvika Samvirkelag 1914. Interiør. Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika Samvirkelag er huset vi ser litt til venstre for midten av bildet, til venstre for elven. Vi ser Randersgården til høyre (det mørke huset). Sett fra nordøst, fra Løkkeåsen.
Bildet er tatt omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek