Tilbake til startsiden

Sandvika videregående skole
Sandvika videregående skole i Elias Smiths vei 15 ble opprettet 2005 etter at det siden 1999 hadde vært arbeidet med planer om en ny videregående skole i Sandvika. Det første skoleåret ble tilbragt i brakker ved Valler videregående skole.

Sandvika videregående skole flyttet i 2006 inn i lokalene til Handelshøyskolen BI etter omfattende ombyggingsarbeider. Skolebygningen er på omkring 19 000 m2.

Det første året hadde Sandvika videregående skole 450 elever. Helse- og sosialfag ble overført fra Bleiker videregående skole med både elever og lærere, og fra Haug skole kom avgangskullet fra 2006 og fylte opp avdelingen for alternativ opplæring. Skoleåret 2018/2019 hadde skolen omkring 920 elever.

Utdanningsprogrammene (2019) er Helse og oppvekstfag, Medier og Kommunikasjon, Studiespesialisering, Tilrettelagt opplæring og Voksenopplæring.

I skolens åpningstid kan elevene både før og etter skoletid benytte musikkrom, foto- og lydstudio, filmrom og et velutstyrt treningsstudio.

Det er laget to videoer, video 1 og video 2, om skolen.

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI holdt til i bygningene der Sandvika videregående skole ligger i dag.

Handelshøyskolen BI er (2018) Norges største private læreinstitusjon og en av Europas største handelshøyskoler, med om lag 18 500 studenter.

Virksomheten har sin opprinnelse i Bedriftsøkonomisk Institutt AS, som ble etablert i Oslo 1. juni 1943 av Finn Øien og Jens Rosef. I 1969 ble virksomheten omdannet til en selveiende stiftelse, og dagstudiene fikk statsstøtte. BI flyttet til eget bygg i Hans Burums vei 30 på Nadderud (der Norges Toppidrettsgymnas ligger i dag) i Bærum i 1979, og lanserte der sitt treårige revisorstudium. I 1985 ble ti skoler samlet i BIs nasjonale høyskolenettverk, og skolen fikk rett til å tildele siviløkonomtittelen.

BI flyttet til egen bygning i Elias Smiths vei 15 i Sandvika i 1988. Bygningen ble oppfattet som et fysisk uttrykk for de forandringene institusjonen gjennomgikk i 1980-årene. Organisert rundt en glassgate og med et moderne bibliotek sentralt plassert i bygningen, ble karakteren av en vitenskapelig høyskole fremhevet. Bygningen realiserte også tanken om mer rasjonell og effektiv undervisning med mange små og store auditorier.

Det første mastertilbudet ble startet i 1990, og det ble inngått partnerskapsavtaler med et tyvetall store bedrifter. Utdanningskonsernet BI vokste i perioden 1992 – 1994 gjennom oppkjøp og fusjoner med Norges Markedshøyskole, NILA Norsk institutt for ledelse og administrasjon, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole og Bankakademiet.

BI startet utdanning av studenter ved Fudan-universitetet i Shanghai, Kina i 1995. Samme år ble studiet Master of Management offentlig godkjent, mens skolen fikk rett til å tildele graden dr.oecon. i 1998. BI fusjonerte med Det Norske Shippingakademi og Norges Varehandelshøyskole (NVH) i år 2000. International School of Management i Litauen og BI Høyskolen for offentlig ledelse ble opprettet i 2001, mens Forsikringsakademiet ble fusjonert inn året etter.

Handelshøyskolen BI flyttet fra Sandvika til nytt bygg i Nydalen i Oslo i 2005. Bygningen i Sandvika ble overtatt av Sandvika videregående skole.

BI hadde tidligere flere lokalavdelinger, blant annet i Drammen, Kristiansand og Gjøvik, men har i 2010-årene konsentrert virksomheten i Nydalen. I tillegg har BI avdelingene i Bergen, Trondheim og Stavanger.

I 2014 fikk BI tildelt den prestisjetunge AACSB-akkrediteringen, og BI oppnådde med dette status som en handelshøyskole med trippel akkreditering. BI var nå blitt en anerkjent internasjonal handelshøyskole.

Bindersen som sto utenfor skolen i Sandvika er angivelig verdens største binders. Monumentet ble donert til BI av binders-produsenten Mustad fabrikker i 1989. Anledningen var at det var 90 år siden Vaaler søkte sin patent, og monumentet ble satt opp for å markere jubileet for det man da trodde var hans oppfinnelse.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Sandvika videregående skole)

Lokalhistoriewiki (Om Handelshøyskolen BI)

Sandvika videregående skole

Handelshøyskolen BI

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

  

Handelshøyskolen BI. Bindersen var et kjent landemerke. Se teksten nedenfor.
Kilde: Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Sandvika videregående skole 2019. Tidligere holdt Handelshøyskolen BI til i bygningene. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

Sandvika videregående skole,
tidligere Handelshøyskolen BI