Tilbake til startsiden


I 1876 ble parsellen Fredenshavn fradelt Løkke.

Dr. Chr. Schmidt bosatte seg på Fredenshavn som praktiserende lege. Han ble også lege ved Høvik Verk, jernbanelege og fattiglege.

Dr. Schmidt fikk senere fradelt en parsell til på Løkketangen, på vestsiden av Bruveien, også kalt Knivstikkergata, mot elven. På parsellen bygget han et stabbur. Hans kone i andre ekteskap, Henriette Burton, som var katolikk, hadde her sitt private kapell.

Huset på Fredenshavn var et forholdsvis langt lavt hus som lå litt tilbaketrukket fra hovedveien, med en hage foran. Dr. Chr. Schmidt døde i 1926. En sønn bodde senere i huset.

Barnelege Tho hadde også praksis i praksis i huset.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Til venstre ser vi Fredenshavn med stabburet 1970. Sett fra sydvest. Vi ser også flere hus på Løkketangen. Pipen hører til Østbyes bakeri. Kilde: Prospektkort.
Fredenshavn 1964. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek

Fredenshavn