Tilbake til startsiden


Stavergården (Jordmorgården) lå i parken, øst for Rådhuset. Huset ble bygget i 1898 av snekker Anton Hansen. I 1903 var enken Marie Hansen eier. Hun var jordmor. Huset ble den gang kalt Jordmorgården. Paret hadde ikke barn, og huset ble testamentert til stasjonsmesteren i Sandvika, Nils Fossum. Datteren hans, Malmfrid, ble gift med lærer Hans Staver. Derfor ble navnet Stavergården. Skoletannlegen Inge Ødegård hadde kontor her senere.

Harriet Backer hentet sitt motiv “Blått interiør” fra Stavergården. Hun bodde mye på Walles hotel de første årene etter hun kom hjem fra Paris.


Kilder:

Bærum bibliotek

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

 

 

 

 

 

  

Stavergården foran Rådhuset 1929. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Stavergården lå til venstre i dette bildet, foran Rådhuset. Foto: Knut Erik Skarning

Stavergården (Jordmorgården)

Harriet Backers "Blått interiør" fra 1883. Motiv fra Stavergården. Kilde: Wikipedia
Se også Detaljkart