Tilbake til startsiden

Tomten Fabrikker ble etablert av Alex Lagermann i 1897 i Jønkøbing i Sverige. Fra 1907 hadde fabrikken en agent i Norge og i 1912 ble det satt i gang egen produksjon i Sandvika på tomten til Edvard Lillehagens Skifabrikk etter at den hadde brent ned året før.

Den første ombyggingen fant sted i årene 1935 - 1936. Da ble taket løftet og arkene på taket fjernet. Nye ombygninger og påbygg kom i 1960 og 1987.

Før første verdenskrig (1914 - 1918) produserte Tomten mest næringsmidler som sennep, puddingpulver og bruspulver. Tomtebrygg var også et viktige produkt. I mellomkrigstiden (1918 - 1940) gikk produksjonen av næringsmiddelproduktene tilbake, og vaskemidler ble viktigst. Et av produktene var Tomteskur, som i 1930-årene ga bedriften 70–80 % av det norske markedet. Andre produkter var Tomtevask, Heks metallpuss og Tomten sølvpuss.

Tomten hadde aldri mer enn 15 – 20 arbeidere, men var likevel en viktig arbeidsplass for Sandvika.

I jubileumsskriftet til Tomten kan vi lese at fabrikken var en av de første i Norden som forsto betydningen av merkevarer og markedsføring. Varenes navn og logoer, som er nevnt ovenfor, ble for eksempel hentet fra eventyr.

Tomten gjorde navnet Sandvika kjent over hele landet. Fra 1920 hadde Barnengens Tekniske Fabrik enesalg for Tomten, som ikke hadde noen egen salgsavdeling.
I 1960 opprettet Tomten eget salgsapparat. Det ble ansatt en salgssjef og seks selgere. Etter hvert ble salgsapparatet utvidet, og på det meste var det markedssjef, tre produktsjefer, en salgssjef, fem distriktssjefer og 28 salgsrepresentanter. Tomten lanserte i denne perioden en lang rekke produkter, blant annet Tomte-Gløgg. Appelsin- og saftkonsentratene Sapp, Quick-Up og appelsinsaften Gotti. Kjemisk-tekniske produktmerker var blant annet Bio-tex, Substral, Wixi, My, Clozetti, Razzia, T6 og Knekken. Flere av produktene var markedsledere innenfor sin sektor.

Da Barnengens Tekniske Fabrik på Lysaker ble lagt ned i 1983, ble de tidligere samarbeidspartnerne kjøpt opp av Tomten. En rekke av Barnengens varemerker kom inn i Tomtens portefølje.

At salg og merkevarebygging viste seg å være en viktigere og varigere del av Tomten enn selve produksjonen, så man etter at fabrikken ble lagt ned i 1990. En av verdens største merkevareselskaper, Sarah Lee, kjøpte Tomten AS. Sara Lee solgte senere Tomtegløgg og en rekke andre merker til Orkla Brands. Tomtegløgg produseres i dag av Gimsøy under Orkla Brands.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Månedens Kulturminne

Industrimuseum

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Kittelsen, Kjell H. (2010). Fabrikken Tomten. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

 

 

 

 

  

Slik så den eldste fabrikkbygningen ut tidlig på 1900-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Tomten hold til i bygningen midt i bildet. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Tomten A/S

Produksjonslokalet. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser fabrikkbygningen nederst på bildet. Tid er ukjent. Kilde: Bærum bibliotek
Laboratoriet. Kilde: Bærum bibliotek
Tomten ble tidlig kjent for sin markedsføring. Kilde: Bærum bibliotek
Noter til Tomteskur-valsen. Kilde: Bærum bibliotek
Et kjent produkt. Kilde: Bærum bibliotek
Tomten hold til i bygningen midt i bildet. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning