Tilbake til startsiden


Bedriften ble etablert i 1965 som Bull & Co Skipsteknisk av Arne Sejersted Bødtker. Formålet var "handel, agenturvirksomhet, fabrikasjon og hva derved står i forbindelse". I 1972 fikk bedriften sitt nåværende navn, AS Bull Industri- og skipsteknisk.
Etter å ha holdt til i Oslo en periode, fikk bedriften kontorer på Blommenholm i 1971 og i næringsbygget Smedgården på Skui i 1974. Adressen her var Ringeriksveien 241. Her lå allerede det mekaniske verkstedet Brødrene Stensrud, som Bull Industri- og Skipsteknisk samarbeidet med. Se bildene ovenfor.

Bedriften beskriver seg nå som et "ingeniør- og handelsselskap med sin hovedvirksomhet rettet mot internasjonal skipsindustri, olje og gassindustri". De leverer blant annet havnekraner, sikkerhetsventiler og tetningssystemer.

Omkring 2010 flyttet bedriften inn i Defa-bygningen i Sandviksveien 183.

I dag er det Emerson Automation Solutions Final Control Norway Nuf som holder til i Ringeriksveien 241. De driver engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning.

På stedet lå opprinnelig plassen Holmen (Skuiholmen) der det var smie og hjulmakerverksted.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om AS Bull)

AS Bull

purehelp.no

Den gamle smia på Skui som ble drevet av familien Stensrud. Her bearbeidet de stålrister for Bull til 1974 da Bull flyttet sin produksjon til Skui. Kilde: AS Bull
AS Bull Industri- og skipsteknisk leverer blant annet skipskraner. Kilde: AS Bull
Bull Skui Produksjons og kontorbygning 1974. Kilde: AS Bull

AS Bull Industri- og skipsteknisk

Slik ser det ut i dag (2020) der AS Bull Industri- og skipsteknisk hadde sin produksjons- og kontorbygning fra 1974. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning