Detaljkart for området Svartvann - Skuibakken

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Kveisebråtan
Persbråten
Kveåsen
Økriseter lå her (Økrisetervollen)
Kilde: norgeskart.no
Plassen Hansebakken (Pederbraaten) ().
Øvre vad
Hornivollen lå her
Skoslitern
Mikkelsbonn (kølabonnen)
Mikkelsbonn (Tømmerhytte)
Kasteløkka
Risfjellkastet og Starkadhytta
Gotland lå her
Øvre Gotlandsløkka lå her
Ringivollen
Rønningen (Nyrydningen)
Øvre Burås lå her
Røverkulåsen
Svartvannshytta
Langåshytta
Linbråtan
Skuibakken
Kleiva
Åsen
Peterskleiva.
Her fant det sted et øksemord
Nedre vad
Veien Hansebakken
Sjåinn
Her lå Skui sag
Starkadbakken lå i dette området
Vei til Skoglund