Detaljkart for området nord for Avtjernsetra

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Kjaglienga
Nedre Mastekastet
Kilde: norgeskart.no
Nordre Kjaglia
Skogen
Knappnæring
Mustadkroken
Avtjernsetra
Øvre Mastekastet
Kroken lå her
Myra lå her
Hus på demning