Detaljkart for området omkring Bjerke

Borgen
Søndre Holo
Moltemyra
Nordre Holo
Kilde: norgeskart.no
Holokvenna lå her
Løkka lå her
Granum
Bjerke
Kjøkkenbygningen
Stokkerelven
Kornmagasinet lå her
Våningshus Nordre Holo
Ringibråtan
Asker seminar og institusjonen Bjerketun
Staver
Jansbråtan
Brakke flyttet fra Fornebu.
Tidligere boklager for Cappelen forlag. Nå kontor.
Våningshus Søndre Holo
Driftsbygning Søndre Holo
Stabbur Søndre Holo
Øvre Ringi
Nedre Ringi
Seterbråtan
Seterbråtansaga
Tyskestua
De avlange bygningene er boklagre for Cappelen forlag.
Ringismia
Kalkovn
Kalkovner
Gravhauger
I dette området ble det funnet blant annet kokegroper
Her ble det funnet stolpehull
Den store eika
Peder Cappelens hus
Kalkovn
Gammelt veifar
Skogstua
Vognskjul
Garasje