Detaljkart for området omkring Rustan

Bakken (Brynsbakken)
Gamle-Rustan lå her
Brenna
Kilde: norgeskart.no
Rustan
Nordre Ullbråtan
Søndre Ullbråtan
Nypefoss bro
Brennenga
Gamle-Bakken lå her, men ble flyttet mot sydvest
Øverløkken
Solstad
Nedre Løkkene
Søndre Jammerdal
Mellom Jammerdal
Bjørum sag
Isi gjennvinningsstajon
Rustanelven