Detaljkart for området nord for Bjørumsaga

Roli
Isibråtan lå her
Isi sag
Løvsbråten
Kilde: norgeskart.no
Øvrre Markebekk (Haugen)
Braaten (Gjertrudløkka) lå her
Engebråtan
Brubråtan
Hvile
Kullebunden lå her
Isi
Nedre Aspelund
Nordre Aspelund skal ha ligget et sted nord for Aspelund
Nedre Markebekk lå her
Åsjordet
Aspelund
Brubråtebekken
Stuteflauet lå her
Søndre Isi
Mellom Isi
Nordre Isi
Isi gjennvinningsstajon
Nypefoss bru
Bjørum sag lå her
Her lå en kvern
I dette omtådet går en gammel hulvei
Kjaglidalen