Tilbake til startsiden

Engebråtan har adresse Isiveien 220.

I 1865 hadde gården 1 hest, 3 kyr og 5 sauer. De sådde 1/8 tønne hvete, 3/4 t bygg og 1 tønne havre. De satte 5 tønner poteter.

Det er funnet en skafthulløks fra yngre steinalder på gården, 100 m sydvest for husene.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Engebråtan 2020. Våningshuset er fra 1800-tallet. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Engebråtan

Engebråten 1969. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Engebråtan 1911. Sett fra nordvest.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1999. Laget av Harald Kolstad