Tilbake til startsiden

Kullmilen som lå her var en stor mile. Jorda er svart av kullrester.

På Kulturminnesøk står følgende beskrivelse:
Mål: 25 x 30 meter. Klart markert og avgrenset. Tilnærmet sirkulær i formen. Delvis skåret igjennom av Vestsideveien i sørøst, og det går en skogsvei ut i nordvest. Svak voll, 0,4-0,55 meter i indre høyde, rundt på alle sider, med unntak av der hvor milen er skåret igjennom av veien. Vollen er noe ujevn, og ytre høyde varierer etter terrenget rundt mila, som faller ned mot en bekk i nord. Øverst ligger ca. 5 cm kullblandet torv og deretter ca. 21 cm svart, kullholdig, fin sand. Undergrunnen består rød brun, fin sand, med enkelte linser av hard, lys brun leirholdig sand.

Se også egen omtale av kølabonner.


Kilde:

Kulturminnesøk

  

Kølabonnen ligger til høyre på bildet. Vi ser skiskytteranlegget i bakgrunnen.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Haugsvollbekkbonn ligger til høyre når man har gått 300 meter på veien mot Gupu fra parkeringsplassen ved Franskleiv. Kilde: Bærumskart

Haugsvollbekkbonn

Haugsvollbekkbonn
Skyte- bane
Skiskytebane