Tilbake til startsiden


Plassen lå der Tanumveien 69 med Tanum skole ligger i dag.

Holstkleven ble også kalt Holskleven, Berget og Jonasberget.

Holstkleven var en husmannsplass under Søndre Tanum. Jonas Bentsen var husmann i 1824. Han kan ha gitt navn til plassen.

I 1875 hadde de 1 ku og 1 sau på plassen.

I 1898 kjøpte Bærum kommune plassen, som da het Jonasberget, for å bruke arealet til skoletomt. Prisen var 3200 kroner. Tanum skole ble innviet 6. juni år 1900.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Tanum skole. Her lå Holstkleven. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Holstkleven