Tilbake til startsiden

Jardarkollen var opprinnelig tre hoppbakker (K 26, K 18 og K 12) og et skileikanlegg ved Juterudveien. Første gang IL Jardar laget hoppbakke her, var i 1962, det året klubben ble stiftet. Det hadde også tidligere vært hoppbakke på stedet, da under navnet Staverkollen.

Unnarennet og sletta lå på kommunens grunn, mens ovarennet lå på privat grunn. I 1965 eksproprierte kommunen grunnen til ovarennet, og stillas ble oppført. I 2003 ble anlegget ytterligere oppgradert; den tredje bakken ble bygget, og den mellomste bakken fikk stillas. Anlegget har flomlys.

Hoppgruppa i IL Jardar har mange og iherdige ildsjeler, og klubben har aldri måttet avlyse et terminfestet renn i Jardarkollen.

Bakkene er blant de som har vært lengst i drift i Bærum.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skiforeningen

 

 

 

 

  

Jardarbakkene 2004. Kilde: Skiforeningen (Steffen Samuelsen)
Se også Detaljkart
Jardarkollen 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Jardarkollen

Gaukerenn for beboerne i Juterudveien 12, 14, 16 og 18. Bildet er tatt der Jardarkollen senere ble bygget. Kilde: Bærum bibliotek