Tilbake til startsiden

Kiwi Slependen er en dagligvareforretning i Tanumveien 2. Den ble etablert som Slependen Landhandleri i 1930 av kjøpmann Rolfsen. I 1932 overtok Frithjof Reneflot bygningen og forretningen. Han leide ut til Erling Helland frem til begynnelsen av 1950-årene, da Reneflot selv overtok. I forretningen ble det solgt kolonialvarer, og det var egen avdeling for kjøtt. Det ble også solgt brensel.

Øyvind og Karin Reneflot tok over forretningen omkring 1970. De var i flere år tilknyttet
FM-kjeden. I 1992 utvidet og pusset de opp forretningen, som har vært utleid til dagligvarekjeden Kiwi siden 1993.

Da Slependen postkontor ble nedlagt i 2001 var det en tid Post i butikk på Kiwi Slependen, inntil denne tjenesten flyttet til Ica Supermarked Slependen. (som senere ble Meny Slependen). I 2011 ble Post i butikk flyttet til Coop Smart Club Slependen, som senere ble Extra Slependen (syd for E18).


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Kiwi Slependen)

Lokalhistoriewiki (Om Meny Slependen)

Se også Detaljkart
Kiwi Slependen 2018. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kiwi Slependen, tidligere Slependen Landhandleri