Tilbake til startsiden

Maler-stua ligger i Slependveien 56 og er en fargehandel. Den ble etablert 1969 av Hans Fjeld og sønnen Espen Fjeld i Slependveien 60. Hans Fjeld døde i 1973, og sønnen drev selskapet videre. Et nybygg stod ferdig 1978, der også Slependen postkontor leide lokaler.

I 1985 ble eiendommene skilt ut i et eget selskap, MS-Bygg AS. Samme år kjøpte selskapet tomter i Pustutveien. I 1986 kjøpte Atle Brynestad Malerstua og tomtene i Pustutveien. På tomtene i Pustutveien åpnet Brynestad i 2006 butikken Smart Club. Brynestad eide Malerstua i et par år, før selskapet ble solgt til Norgesgruppen, som igjen solgte det videre til Color Invest og malingsprodusenten Nor-Bas AS.

Bygget i Slependveien ble ytterligere påbygget i 1992. Malerstua var en kjede på sju butikker da den gikk konkurs i 1993. Selskapet Han Invest overtok selskapet i 1993. I 2000 overtok kjeden Jernia Malerstua, og forretningen.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Maler-stua 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Maler-stua