Tilbake til startsiden

Meny Slependen er en dagligvareforretning med adresse Slependveien 106.

Den første butikken på stedet ble etablert i 1941 av Ewald Formo og hans kone, som flyttet forretningen sin fra Lierskogen til Slependen. Sammen med sønnen Arne Formo bodde og drev de kolonialforretning med stor kjøtt- og ostedisk. Alvestad overtok etter at far og sønn Formo døde i 1964. Han moderniserte forretningen i 1970-årene, og drev denne inntil forretningsgården brant ned til grunnen i 1988.

I 1995 åpnet Ica ny butikk i den 4100 kvadratmeter store forretningsbygningen som ble reist på eiendommen. Forretningen er senere utbygget og modernisert.

Da Coop NKL kjøpte opp Ica Norge i 2014, måtte de selge ut en del av butikkene for å unngå at det oppsto monopolsituasjoner. ICA Slependen var en av butikkene som måtte selges ut. NorgesGruppens kjede Meny tok da over.

Butikken tok på 2000-tallet over Post i butikk fra Kiwi Slependen. I 2011 ble denne tjenesten så lagt til Coop Smart Club Slependen, nå (2020) Extra Slependen på sydsiden av E18.


Se også Handel i Bærum

Kilder:

Lokalhistoriewiki

meny.no


 

 

 

 

  

Meny Slependen 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Meny Slependen 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Meny Slependen