Tilbake til startsiden

Planteskolen hadde adresse Tanumveien 210.

Husmannsplassen Midtimellom og et areal på nordsiden, i alt ca. 55 dekar (mål), ble kjøpt av Hans Larsen omkring 1895. Gården ble kalt Solheim. Hans Larsen var eier i 1903. Georg Larsen var eier av Solheim før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Han solgte omkring 1950-årene det meste av jorden til Norske Hager, senere Mimi Halvorsens planteskole. Også husene og frukthagen ble senere solgt.

Husene er nå revet. Eier i 1985 av jorden til planteskolen var Jens P. Heyerdahl jr. Frukthagen og arealet der husene sto er regulert til boliger.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek

Mimi Halvorsens planteskole 1968. Vi ser Tanumveien helt til venstre i bildet.
Kilde: Bærum bibliotek

Mimi Halvorsens planteskole