Tilbake til startsiden

Moltemyra var en husmannsplass under Bjerke.

Plassen er nevnt i dokumenter fra 1763.

Husmannen på Moltemyra gjorde et stort arbeid med å gjøre om en stor myr og andre skogsområder til åker og eng.

Husene på plassen ble revet i 1790. Nye hus ble satt opp på 1840-tallet av kapellan Knud Gislesen. Etter 1945 ble husmannsstua restaurert, påbygget og tatt i bruk som bolig for Cappelens gårdsbestyrer Olaf Nordjordet. Familien Cappelen eide Bjerke.

I 1865 hadde de 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og satte 1/2 tønner poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Moltemyra 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Moltemyra