Tilbake til startsiden

Nedre Løkkene har adresse Brenna Gårdsvei 54.

Nedre Løkkene var en husmannsplass under Brenna.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

I 1865 hadde de 1 hest, 2 kyr og 4 sauer. De satte 1 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Nedre Løkkene 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Nedre Løkkene