I 1952 satte Bærum kommune her opp en gammel stall og en hytte som oppholdssted for skogsarbeidere. Stallen ble flyttet fra et skogshusvære nord for Jongsmyr da dette ble revet. Hytta, som vi ser til høyre på øverste bilde, var ny i 1952.

Rett øst for hytta lå en kullmile. Se Detaljkart

Rett nord for stallen ble det satt opp en «galge». Den ble brukt under elgjakta når felte dyr skulle deles opp.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Persbonn

Tilbake til startsiden
Her ser vi huset som står til venstre på bildet ovenfor. Det er en gammel stall som ble flyttet fra Jongsmyr til Persbonn. Kilde: Asker bibliotek
Persbonn 2013. Sett fra nordvest. Foto: Berit Saghaug Mørck