Tilbake til startsiden


Pilegrimer som kom sydfra, kan ha fulgt omtrent ruten på kartet ovenfor. Denne veien var ikke bare pilegrimsled, men ble benyttet til transport av trekull til Bærums Verk og mye annet. Veien var også kirkevei for mange.

Tunsbergleden er en del av den nasjonale pilegrimsleden som går til Trondheim. Nå skal 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold merkes med over 800 turskilt. Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover mot Tanum og Haslum kirker i Bærum.
Bærum kommune er ansvarlig for arbeidet med denne leden lokalt, blant annet merking.

Det har sannsynligvis gått mange alternative veifar mellom middelalderkirkene på Tanum og Haslum gjennom tidene. Veiene gikk opprinnelig gård-i-mellom. I dag er de fleste gårdene utbygget til boligområder, og pilegrimsleden er i dag lagt utenom gårdstunene. Leden er også lagt utenom områder med stor biltrafikk.


Mer om pilegrimsvandring
Gjennom å besøke hellige steder trodde mennesker i middelalderen at de kunne få helbredelse for sykdom, tilgivelse for synder, kortere tid i skjærsilden og oppleve særlige velsignelser i livet.
Et hellig sted var Olav Haraldssons (Olav den helliges) grav i Nidarosdomen i Trondheim. Dit gikk det flere pilegrimsleder. Det gikk en vestre rute fra Oslo forbi Lysaker over Fåbro, gjennom Lommedalen, over Krokskogen, videre over Hadeland og opp gjennom Gudbrandsdalen. Det gikk også en østre rute rett nordover fra Oslo forbi Stange ved Hamar og opp gjennom Gudbrandsdalen. De fleste som skulle direkte fra Oslo til Trondheim vandret nok den østre ruta. De som gikk lengre vest gjennom Lommedalen kunne også besøke området på Ringerike der Olav Haraldsson vokste opp. Det er uklart nøyaktig hvor han vokste opp, det kan være Bønsnes, Stein eller Frøyshov. Gjennom sagn og tradisjon er det blitt fortalt at Olav den Hellige bygget kirkene på Stein og Bønsnes. De kan ha vært mål for pilegrimsvandring, men man har ikke god dokumentasjon på dette.

Pilegrimsvandring fikk et stort omfang i Norge, og varte frem til reformasjonen i 1537, kanskje enda lengre.

I våre dager har interessen tatt seg opp, noe skiltingen er et tegn på.


Kilder:

Bærumskart

Pilegrimsleden

Sandar Historielag

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Ola Rønne. Viken Fylkeskommune

 

 

  

Pilegrimsleden gjennom Tanumområdet, slik den er presentert på Bærumskart, er merket med blå strek på dette kartet. Det arbeides nå (2020) med å merke denne leden. Den vil kanskje ikke gå nøyaktig slik dette kartet viser.

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden på kartet følger blant annet Tanumveien. Foto: Knut Erik Skarning