Tilbake til startsiden


Reverud var en husmannsplass under Billingstad gård i Asker kommune.
Plassen ble også kalt Ræverud og Nordre Billingstad. Den var den nordligste fjerdeparten av Billingstad gård. Den ble skilt ut 1840 til Petter Pedersen.

Senere ble Reverud solgt til Lars Christoffersen Jong. Han drev den som et underbruk av sin gård Vestre Jong. Han utparsellerte deler av Reverud til boliger.

Vintapperen Ole Pettersen kjøpte småbruket i 1903. Han drev ut sand, kalkstein, kjørte pudrett (handelsgjødsel som består av tørre, luktsvake menneskelige ekskrementer) og søppel i Bærum. Han hadde også en avlsokse. Jordene på Reverud ble gjødslet med pudrett, noe som ga store avlinger og sjenerende lukt.

I 1943 ble kommunegrensen endret slik at gården havnet i Bærum kommune. Årsaken var den lange skoleveien for barna fra Holstkleven og Reverud til Holmen skole. Det var vesentlig kortere vei til Tanum skole.

Øst for jordene på Reverud, der Tanumveien går i dag, var det en kalksjakt, og herfra ble det levert kalkstein til A/S Slæpenden Kalkfabrik fra 1924 til midt på 1930-tallet. I noen få år fra 1938 leverte Reverud gård kalkstein til Gips og Kalk A/S i Leangbukta.

Fra områdene ved Reverud ble det også levert kalk tidligere, på 1500-tallet, blant annet til Akershus festning. Dette var før det fantes noen gård med navnet Reverud.

 

Med unntak av noen jorder er Reverud gård nå utparsellert til boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Wisting, Tor. (2021). Fra kalk til høyballer. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 61. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Reverud 2020.
Sett fra øst.
Bygningene er fra første del av 1900-tallet. Stabburet til høyre kan skimtes bak treet på det øverste bildet.
Foto: Knut Erik Skarning

Reverud

 

Persbråten 2020. Foto: Knut Erik Skarning