Rudsmyrhytta er en opprinnelig skogsarbeiderkoie (Rudsmyrkoia), bygget i 1932 på kølabonnen Tolvmannsbonn. Rudsmyr har navn etter gården Rud. Gården hadde ikke eiendom her, men drev hugst og kullbrenning i området. Hytta har vært brukt av 1. Sandvika speidertropp.

En natt vinteren 1945 var et engelsk fly på vingene over skogtraktene vest for Oslo med våpen og utstyr til motstandsbevegelsen, men hadde problemer med å finne slippstedet. På Rudsmyrkoia lå Jon Sandbekken som drev tømmerkjøring. Han var en tur i stallen med fjøslykta. Flybesetningen må ha sett lyset, for hele våpenlasten ble sluppet og landet fra Rudsmyr og nordover. Jon meldte fra til "rette vedkommende" i Asker. 15 – 20 medlemmer av Milorg i Asker ble mobilisert for å redde den uventede gaven. Fallskjermene ble trukket ned fra trærne, containerne åpnet og lasten lagt på skikjelker. Våpnene ble gjemt i steinurene ovenfor Semsvik og siden fraktet til Bergsmarka. Heldigvis ble det ikke nødvendig å bruke dem i kamp.

Ved hytta ligger kølabonnen Tolvmannsbonn, som var stor nok til tolv mann.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Rudsmyrhytta

Tilbake til startsiden
Rudsmyrhytta. Kilde: geocaching.com