Tilbake til startsiden

Øvre Sand (Øvre Skui)
Øvre Sand ble utskilt fra Skui i 1762.

Gården har blitt solgt flere ganger.

I 1826 hadde Øvre Sand 70 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 6 kuer og 10 sauer. Det året solgte gården 10 favner ved.
I 1939 var gården 422 dekar, hvorav 126 dekar var jordbruksareal og 286 dekar barskog. Bonden Bent Sand hadde 2 hester, 3 kalver, 8 okser, 2 kviger, 1 ku, 9 svin, 70 høns og 10 kyllinger. Det ble dyrket 15 dekar hvete, 5 dekar poteter, 25 dekar blandkorn og 1 dekar jordbær. I hagen var det 68 frukttrær og 6 stikkelsbærbusker.

Bruket var i 1986 på 100 dekar (mål) dyrket mark og 275 dekar skog.

Dagens drift (2020) er basert på gress- og vedproduksjon.

 

Nedre Sand
Nedre Sand ble skilt ut fra Skui i 1778.

Gården har blitt solgt flere ganger.

I 1826 hadde gården 105 dekar (mål) innmark, og en besetning på 3 hester, 7 kuer og 10 sauer. Det året solgte gården 15 favner ved.
I 1939 var gården på 510 dekar, hvorav 156 var jordbruksareal og 326 dekar var barskog. Bonden Olaf Nordli hadde 4 hester, 3 kalver, 2 okser, 2 kviger, 13 kyr og 6 svin. Det ble dyrket 10 dekar hvete, 35 dekar havre, 3 dekar grønnfôr, 10 dekar poteter og 12 dekar kålrot. I hagen var det 52 frukttrær og 4 ripsbusker.

Gården drev med melkeproduksjon til 1974 og var en av de siste i Bærum som hadde melkekyr.

I dag (2019) drives det kornproduksjon, fra 2008 på bortleid jord.

I 1903 ble hovedhuset delt i to. Andre etasje ble flyttet og gjenoppsto som Skui Samvirkelag i 1920. Denne bygningen ble revet i 1990-årene og erstattet med et bygg der Coop, og senere Skui Dagligvareforretning, har holdt til.

Olaf Nordli makeskiftet med kommunen. Han ga grunn til hopp og stillas for Skuibakken mot at han fikk plassen Linbråtan.

Husmannsplasser under Nedre Sand
Sørbråten

Telebonnenga

Kleivaløkka


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)


 

 

 

 

 


 

Nedre Sand (foran) og Øvre Sand (bak) 1969. Det grå våningshuset på Nedre Sand er fra slutten av 1600-tallet. Bryggerhuset nede til høyre er fra begynnelsen av 1900-tallet. Driftsbygningen er fra 1800-tallet. På Øvre Sand ser vi et bolighus og en driftsbygning fra siste del av 1800-tallet. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Nedre Sand (foran) og Øvre Sand (bak) 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Øvre og Nedre Sand

Nedre Sand 2011. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Nedre Sand 1940. Familien Nordli på tur med hest og vogn. Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Sand 1890. Denne hovedbygningen ble revet i 1969. Kilde: Bærum bibliotek